Benissa

dijous, 11 de setembre de 2014

QUÈ ELS PASSA SENYORS REGIDORS?. L'assumpte organitzatiu i de personal de l'Ajuntament, no és del seu interes?.


No són del seu interes les arbitrarietats sobre aquells que són maquinària necessària per al funcionament i servei al ciutadà?.

Doncs ho sembla.

Hem arribat a un sultanisme en el qual es produeix un “m'ho passe pel folre” permanent, consistent en presumptes actuacions en frau de Llei.

No sabem amb certesa perquè. Que es paga. Perquè aqueixa obstinació. Però per a arribar a tergiversar la legalitat, ha de ser molt important. 

 L'assumpte gira al voltant d'una persona que en el seu moment ocupá la plaça de Tècnic de Personal a Benissa, es va marxar a Teulada, després a Torrevella, i de tornada a Teulada, se li va passar l'arròs amb totes les opcions per a tornar a ocupar la plaça a Benissa, però els fets que estem vivint aconsellen que alguna cosa calguera indagar-se en aquest assumpte.

Sense la deguda cobertura legal, actualment realitza les funcions de Secretari General de l'Ajuntament de Benissa, l'ocupació del qual i nomenament va ser impugnat pels sindicats i el Jutjat del Contenciós-Administratiu va sentenciar la il·legalitat del nomenament i ocupació.

El més greu és que es cobreix un lloc de treball amb una figura que no esta regulada ni prevista en la Llei: Comissió de Serveis i millora d'ocupació. La sentència deixa clar que l'actuació de l'administració no és conforme a Llei.

El jutjat declara la nul·litat del procés. La sentència és executable i no ha sigut executada.

Per què no s'acata i se segueix mantenint la il·legalitat des de llavors i pagant dels diners públics?. Serà falsedat en document públic?. Hi ha objeccions per Intervenció en el decret de pagament de nòmina, i així i tot, se segueix com si tal?.

Què li passa al senyor delaplaçadelportal?. La seua resposta és?:

- ………….. però seguisc sent el rei!!!

I l'oposició?.

------------

Temps arrere es va contractar i es va pagar 18.000 euros a l'empresa d´on es soci l´ExTècnic de Personal, amb l'excusa d'un estudi de la plantilla municipal, contracte que es va prorrogar per altres 18.000 euros més, i el resultat dels quals, poc, o gens s'ha reflectit en l'organització. Estudi, que amb certesa, hi ha qualificació professional en l'Ajuntament de Benissa per a escometre-ho, però, sembla ser que millor pagar 36.000 euros per res. Sera el romanent.

Ja per aquell temps vam veure certa maniobra.

-------------------

L'ensopegada legal no els arredra, vorejant la Llei, el senyor delaplaçadelportal i el del Front de Joventuts, confeccionen unes Bases Generals, contràries a Llei, per allò de la jerarquia de les lleis. S'introdueix la possibilitat d'accedir al procés de promoció interna a funcionaris en excedència, sent aquestes bases clarament impugnables.

En aquests dies, i amb aqueixes Bases, s'estan realitzant les proves de la convocatòria mitjançant concurs-oposició per a la cobertura com a funcionari de carrera d'una plaça de Tècnic Superior, Subgrup A, per a ocupar el lloc de treball de Cap de Personal i RRHH modalitat de promoció interna. A ella ha optat l'esmentat ExTecnic de Benissa, ExTecnic de Teulada, ExTecnic de Torrevella, ExAuditor, Secretari General impugnat i sentenciat.

Com s'admet a la convocatòria, quan ja no és excedent de Benissa, ja que marxa a Teulada i després en excedència a Torrevella?.

Si és funcionari A1, i les bases diuen que la promoció interna és vertical com és admès a les proves?.

Algú estaria incorrent, presumptament en els delictes anomenats de prevaricació i suborn?. 
L'Ajuntament de Benissa tindrà dos Tècnics de Personal?. 
 
Increïble, però cert.Per a estranyesa i espant, coneixem que té oberts dos expedients disciplinaris en l'Ajuntament de Teulada.

Per a estranyesa i espant coneixem que l'Ajuntament de Teulada ha realitzat una auditoria en Recursos Humans, àrea de la qual és responsable el candidat al lloc de Benissa, que aconsella la neteja del caos en matèria de personal. Informe valorat positivament per l'equip de govern, l'oposició i els sindicats, i de la qual l'Alcalde de Teulada, segons teuladamorairadigital, entre unes altres, diu:
 
- Que se sent obligat a posar en qüestió TOT el que s'ha fet en matèria de Recursos Humans en aquest Ajuntament.
- Que hi ha una confusió tremendísima entre el que és el concepte de Plaza i el concepte de Lloc de treball.
- Que els Sindicats estan d'acord en què es duga a terme el Pla d'Acció que proposa la Consultora CGP per a “netejar” la Plantilla i la relació de Llocs de treball.
- Que es tracta també d'evitar que hi haja persones en l'Ajuntament que ocupen un lloc de treball que està supersaturat de tasques i persones que tinguen un lloc en el qual estan superrelaxats, segons l'Alcalde.

La Consultora, entre unes altres, diu:

“ … s'adverteix amb claredat que, des de fa més d'una dècada, s'ha vingut fent un ús incongruent i contradictori, al cent per cent, del concepte i naturalesa de les places pel que recomana un Pla d'Actuació que escometa al més prompte possible una Relació de Llocs de treball neteja que no estiga contaminada amb la Plantilla de Places, adequant la Plantilla de Personal a la normativa vigent, ja que no ho està. Perquè s'ha vingut excedint sistemàticament el límit del permès legalment, segons l'informe.
S'han saltat els processos de promoció interna tal com estableix la Llei. S'han realitzat nomenaments “a dit”, per Decret.

Què rar, doncs, que el senyor delaplaçadelportal  mantinga en el seu lloc a l´ExTecnic de Benissa, ExTecnic de Teulada, ExTecnic de Torrevella, ExConsultor, com a Secretari General a qui un tribunal li ha dit mitjançant sentència condemnatòria, que no pot ocupar aqueix lloc.

No entenem doncs on està la gràcia de l'assumpte.

I l'oposició benissera?. S'han preguntat què hi ha darrere d'aquest “presa que pren, dóna-li que dóna-li”?.

De què?. Perquè si fora una lluminària, senyor. Entendríem.

Però solament cal veure els estropicis. En la seua primera etapa per Benissa. Les notícies que ens vénen de Teulada.

El col·lectiu laboral de l'Ajuntament de Benissa, està perplex, alucinat, preocupat, indignat …. davant la conducta inaudita i de presumpte calcigament i burla de la legalitat, per a integrar en la plantilla de personal de l'Ajuntament de Benissa a un personatge, que el seu curriculum és del tot lesiu per a Benissa.

Que els passa senyors regidors?.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Que em vols dir?, o que vols que publiquem?.

AL TALL