Benissa

dimecres, 4 d’agost de 2010

Del Hospital de la Marina Alta



Hem vist este anunci en alguns mitjans escrits de la nostra comarca.
Bé, pareix que és la celebració del primer any de funcionament de l'Hospital de gestió privada de Dénia.

Diuen en el fullet, a duo la Marina Salut i la Coselleria de Sanitat:

Un any cuidant de tu
Gràcies per la teua cofinança

Entenem que és una autofelicitació. No pot ser una altra cosa. Suposem que la falca-propaganda, haurà costat un diners del pressupost d'eixe Hospital.

Molt bé senyors de Marina Salut (DKV-BANCAJA-CAM), suposem que ja hauran realitzat balanç del compte de resultats. Suposem que amb beneficis. És eixe, no un altre, el fi de les entitats propietàries-accionistes, o el que siga. Sabem des del primer dia que Marina Salut (és bonic el nom, però no el que hi ha darrere), no és una germaneta de la caritat ni l'hospital de Sant Joan de Déu.

Per l'anterior, seria d'interès de tots els ciutadans d'esta comarca, que es feren públics els balances de l'Hospital de la Maria Alta.

- Ingressos
- Despeses
- Beneficis
- Llistes d'espera de cada especialitats.
- Plantilla de personal medic/especialistes (detall d'especialitats cobertes al 100% amb els professionals i detall de les especialitats on falten tots o part dels especialistes).
- Quantitat de personal medic amb contracte fix i quantitat amb contracte temporal o duració determinada.
- Estadística de queixes presentades en el SAIP (Servici d'Atenció i Informació al Pacient).
- Enquesta independent realitzada als pacients PACIENTS (més que pacients=malalts, pacients=sofridors).

Seria molt interessant el resultat. Almenys sabrien vostès on estan, perquè els que depenem de vostès estem ben assabentats, ja que ho patim en els nostres, estómacs, pulmons, extremitats, cor, ulls, etc...

Si el que es pretén és una celebració d'alegria i felicitat, s'han equivocat. Donen-nos les dades relacionades i després ho celebrem. Segur que ho celebrem amb un castell de focs artificials.
La gestora, fent de les seues, i els llumeneres de la Conselleria de Sanitat, que haurien de controlar les practiques de la gestora de la salut amb els patits ciutadans de la Marina Alta,segueixen sense assabentar-se, o donant la raó a qui haurien de fiscalitzar.

Per això, felicitats als bancs i l'asseguradora, i molts anys mes que ho puguen celebrar, sobretot amb molts beneficis, i nosaltres que ho patim i a la fi ho resistim.

1 comentari:

Que em vols dir?, o que vols que publiquem?.

AL TALL